Koronawirus

20 IV 2020

Farmaceuci także objęci szybką ścieżką testów na koronawirusa

Farmaceuci, jako personel medyczny, także objęci są szybką ścieżką testów na koronawirusa - podkreśla wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

03 IV 2020

Debata ekspertów Arechin

Weź udział w debacie: www.idz.do/debata5_arechin

Informacja o leku: www.idz.do/info_arechin5

03 IV 2020

Najważniejsze zmiany ustawy o COVID-19 dla aptek

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany:

- art 92: "W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej" (każdy farmaceuta z PWZ, a nie wyłącznie spełniający wymagania dla kierownika)

- możliwość wystawiania recept farmaceutycznych dla siebie i dla członków rodziny (małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro familiae”) - również refundowanych

-  możliwość wypisywania recepty farmaceutycznej dla pacjentów w przypadku stanu zagrożenia zdrowia (a nie życia jak do tej pory) z odpłatnością 100%

- likwidacji ulega możliwość wystawienia odpisu recepty papierowej.

Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, m.in:

od 1 kwietnia

- w aptece mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno stanowisko kasowe (nie musi być ono czynne, chodzi o powierzchnię i możliwość zapewnienia dystansu 2m)
- w godzinach 10:00 - 12:00 w aptece przebywać mogą wyłącznie pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż.
- wszyscy pacjenci w aptece mają nosić rękawiczki jednorazowe

od 2 kwietnia

- obowiązek dostarczania pacjentom aptek rękawiczek LUB płynu dezynfekcyjnego 
- obowiązek dezynfekowania stanowiska obsługi po każdym pacjencie
- pracownikom należy zapewnić rękawiczki jednorazowe LUB środki do dezynfekcji rąk
- odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5m

02 IV 2020

WAŻNE zmiana rozporządzenia ws ograniczeń i nakazów w zw z COVID 19

Szanowni Państwo

Wczoraj wieczorem po 22 ukazało się w Dz.U

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

jeden fragment jest ważny dla aptek

w w § 9:po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.”,

treść  § 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia z 31 marca jest następująca

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w tym samym czasie, nie więcej niż:
1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
2) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

02 IV 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

link: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/566.pdf#zoom=90

 

Apteki i punkty apteczne częściowo wyłączone z ograniczeń do przebywania w godzinach 10-12 tylko osób powyżej 65 roku życia.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że ograniczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia,

nie stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Zmiana do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 link:http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057701.pdf

02 IV 2020

Możliwość zamówienia maseczek jednorazowych

OFERTA

Maska medyczna Vitesi Care, trzywarstwowa,  - włóknina atestowana zgodna z norma EN 14683, załącznik B 2019 + AC 2019 , skuteczność filtracji bakteryjne BFE 99,9 %,  dla średnie wielkości cząsteczek aerozolu  bakteryjnego  2,7 microna, z gumkami, niejałowa, jednorazowego użytku , produkt całkowicie wykonany w Polsce :

Informujemy ponadto, że dzienna produkcja przekracza 50  000 sztuk, a tym samym zależy nam na nawiązanie trwałej współpracy.

Budowa:

 warstwa zewnętrzna:

materiał:     włóknina polipropylenowa Spunbond

gramatura:  17g/m2

warstwa filtrująca:

materiał:    atestowana  włóknina polipropylenowa Meltblown-  zgodna z EN 14 683 –anex B (2019) plus AC (2019)

gramatura:  25g/m2

warstwa wewnętrzna:

materiał:     włóknina polipropylenowa Spunbond

gramatura:  17g/m2

Opakowanie:

 jednostkowe:   pudełko kartonowe – 50 sztuk

Pierwsza dostawa  do 100 000  –  od 10 .04.2020r.

Dalsze dostawy :  do uzgodnienia.

Warunki płatności: faktura pro-forma

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Cena netto PLN/sztuka

Wartość netto PLN

Maska medyczna Vitesi Care

10.000 –100 000

3,95

 

Maska medyczna Vitesi Care

100 001 – 500 000

3,75

 

 
 
Z poważaniem,
 
Andrzej Moryc
 
Polish Fashion House
Dyrektor Zarządzający /CEO
+48 797 828 616
andrzej.moryc@polishfashionhouse.com
 
 
 
Biuro ,magazyn i zakład produkcyjny no: 1,adres korespondencyjny / Office , warehouse and production unit 1:
Polish Fashion House
4 Swoboda Street
95-015 Głowno

Dane do faktury :
 
Podmiot odpowiedzialny: - prosimy nie wysyłać korespondencji na ten adres / Data for Invoice:

MB  Consulting Maciej Bratek
ul. Dowborczyków  10/21
90-019 Łódź
NIP: 7282567571

 

31 III 2020

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

26 III 2020

Informacja!

Koleżanki i koledzy aptekarze!

Z uwagi na coraz większe zagrożenie epidemiologiczne, Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie proponuje Państwu rozważenie możliwości wprowadzenia w aptekach ogólnodostępnych z wystarczającą ilością personelu, systemu zmianowego – rotacyjnego, tak aby uniemożliwić kontakt pomiędzy osobami z poszczególnych zmian. W efekcie takiej rotacji, jeżeli dojdzie do ewentualnej kwarantanny, druga zmiana umożliwi obsługę pacjentów. Obecnie farmaceuci obok lekarzy i pielęgniarek stają na pierwszej linii frontu w walce z pandemią poprzez kontakt z chorymi i potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Troszczymy się, aby pacjenci mieli zabezpieczony dostęp do produktów leczniczych niezbędnych do ochrony życia i zdrowia. Jeżeli nas zabraknie w aptekach, sytuacja stanie się patowa. Wobec powyższego proszę o przemyślenie ww. propozycji.

Magdalena Stankiewicz

Prezes OIA w Olsztynie

jak również:

25 III 2020

Informacja

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pilnym przekazywaniu do Izby informacji odnośnie konieczności zamknięcia apteki ze względu na wystąpienie zakażenia koronawirusem COVID-19.

Informacje proszę kierować na adres e-mail : oiaols@ol.onet.pl
 
Magdalena Stankiewicz

Prezes OIA w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.