• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Składki członkowskie

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie uprzejmie informuje, że wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość składki członkowskiej wynosić będzie 70 zł. miesięcznie. 

 

Przypominamy, że obowiązuje jedna wysokość składki dla wszystkich członków Izby bez względu na wykonywaną funkcję. 

 

 

Emeryci i renciści niewykonujący zawodu farmaceuty –  0 zł/mc,  pod warunkiem poinformowania na piśmie  OIA w Olsztynie, że już nie pracują (pismo przesłane listownie bądź skan e-mailem).

 

Miesięczna składka członkowska powinna być wpłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego składka dotyczy.

 

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie:

– PEKAO S.A. O/Olsztyn nr: 78 12405598 1111 0000 5023 7007  lub

– Santander Bank Polska S.A. O/Olsztyn nr: 77 10902718 0000 0006 7402 3790  lub

bezpośrednio w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

 

Szczegółowe informacje dotyczące składek członkowskich znajdą Państwo w Uchwale Nr 15/IX/2023  z dnia 28 listopada 2023 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/VII/2017  z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie  w Uchwale Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie oraz w Uchwale Nr 56/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie

UCHWAŁA 15 – ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

UCHWAŁA 55  SKŁADKI tekst jedn na dzień  01.01.2019

18.12.2018 Zmiana Uchwały Nr 55 ujednolicenie wysokości składki

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję