Zasięg terytorialny

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie obejmuje następujące powiaty:

 • bartoszycki,
 • działdowski,
 • giżycki,
 • gołdapski,
 • iławski,
 • kętrzyński,
 • lidzbarski,
 • mrągowski,
 • nidzicki,
 • nowomiejski,
 • olecki,
 • olsztyński,
 • ostródzki,
 • piski,
 • szczycieński,
 • węgorzewski


oraz miasto Olsztyn na prawach powiatu.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.