Ubezpieczenie OC farmaceuty

Okręgowa Rada Aptekarska Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w dniu 23 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 62/VI/2015 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Olsztynie...

>>>Więcej informacji<<<
>>> Zakres kosztów ochrony prawnej<<

Ubezpieczeniem od 1 października 2015 r. są objęci wszyscy członkowie Okregowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie, którzy czynnie wykonują zawód farmaceuty.

Ubezpieczenie jest w ramach składki członkowskiej.

Okręgowa Rada Aptekarska Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w dniu 15 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałą Nr 8/VII/2019 w sprawie kontynuacji polisy na rok 2019-2020 w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Olsztynie z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty w składce członkowskiej, zawartej na podstawie umowy pod patronatem Naczelnej Rady Aptekarskiej,w dotychczasowym zakresie oraz warunkach.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.