Składki członkowskie

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie uprzejmie informuje, że wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł miesięcznie

emeryci i renciści niewykonujący zawodu farmaceuty - 0 zł/mc

Miesięczna składka członkowska powinna być wpłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego składka dotyczy.

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie:

  • PEKAO S.A. O/Olsztyn nr: 78124055981111000050237007
    lub
  • Santander Bank Polska S.A.  O/Olsztyn nr: 77109027180000000674023790

    lub

  • bezpośrednio w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

Szczegółowe informacje dotyczące składek członkowskich znajdą Państwo w Uchwale Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie oraz w Uchwale Nr 56/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie

UCHWAŁA 55  SKŁADKI tekst jedn na dzień  01.01.2019

18.12.2018 Zmiana Uchwały Nr 55 ujednilicenie wysokosci składki

 

     

 

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.