Składki członkowskie

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie uprzejmie informuje, że wysokość składki członkowskiej wynosi dla:

 • kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej - 70 zł/mc
 • kierownika apteki szpitalnej, apteki zakładowej, działu farmacji szpitalnej lub kierownika punktu aptecznego - 40 zł/mc
 • magistra farmacji - 30 zł/mc
 • emeryci i renciści niewykonujący zawodu farmaceuty - 0 zł/mc

Miesięczna składka członkowska powinna być wpłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego składka dotyczy.

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie:

 • PEKAO S.A. O/Olsztyn nr: 78124055981111000050237007
  lub
 • BZ WBK S.A. O/Olsztyn nr: 77109027180000000674023790
  lub
 • bezpośrednio w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

Szczegółowe informacje dotyczące składek członkowskich znajdą Państwo w Uchwale Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie oraz w Uchwale Nr 56/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie

 

 

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.