Koronawirus

08 IX 2020

Szczepienia przeciw grypie

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie uprzejmie informuje, że zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia będą zawierane umowy z podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń w tych podmiotach oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód medyczny w aptece lub punkcie aptecznym.

Szczepienia będą wykonywane nieodpłatnie w podmiotach leczniczych, których wykaz będzie wkrótce publikowany na stronie internetowej: www.nfz-olsztyn.pl i na bieżąco aktualizowany.

Dodatkowo informujemy, że podmiot leczniczy wykonujący szczepienia jest zobowiązany do:

  • uzyskania zgody na piśmie osoby, u której zostało wykonane szczepienie, na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o osobie uprawnionej oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie

  • uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.