• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

ZAKAZ REKAMY APTEK

KOMUNIKAT

w sprawie reklamy aptek

 

Mając na uwadze obowiązujące po dniu 1 stycznia 2012r. przepisy dotyczące   zakazu reklamy aptek oraz regulacje wynikające wprost z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w tym z art. 52 tej ustawy, przestrzegamy wszystkich kierowników aptek przed działaniami niezgodnymi z prawem, w szczególności przed udziałem aptek   w jakichkolwiek programach lojalnościowych i rabatowych. Ponadto przypominamy kierownikom aptek, że:

·         jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w przypadku podjęcia czynności administracyjnych przez WIF, stają się oni ważnym podmiotem tych postępowań, co skutkuje tym, że każdy wyrażany przez kierownika apteki pogląd może być potraktowany jako stanowisko strony i może być oceniane przez organy nadzoru w kontekście jego zgodności z prawem oraz, że,

·         stwierdzenie przez WIF sprzecznego z prawem działania aptek może skutkować oceną działania kierownika apteki pod katem art. 45 ustawy o izbach aptekarskich, dotyczącego odpowiedzialności zawodowej. Podejrzenie niezgodności z prawem działań kierownika apteki może bowiem powodować, wszczęcie postępowania przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a w konsekwencji może być podstawą do orzekania kar za stwierdzone przez sąd przewinienia zawodowe. Z tych względów NIA jeszcze raz prosi o przemyślane i ostrożne wyrażanie opinii oraz podejmowanie decyzji w przypadku, gdy mogą one budzić jakiekolwiek wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

                                                                                            
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję