• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 będzie możliwe także w komorze przyjęć apteki

Do ogłoszenia skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 16 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2 będzie możliwe także w komorze przyjęć apteki.

Projekt rozszerza faktyczne możliwości przeprowadzania przez farmaceutów badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 poprzez umożliwienie ich przeprowadzania w dwóch dodatkowych pomieszczeniach (prócz pomieszczeń dotychczas przewidzianych dla tego celu) tj. w izbie ekspedycyjnej apteki ogólnodostępnej (obecne przepisy dają możliwość przeprowadzania ww. badań jedynie w wydzielonej przestrzeni tej izby, stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej, a nie w izbie samej w sobie) oraz w komorze przyjęć apteki.

Komora przyjęć spełnia oczekiwania projektodawcy jako pomieszczenie umożliwiające testowanie ze względu na usytuowanie w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu, z czym z kolei wiąże się to, że przeprowadzanie w niej badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwoli wyeliminować czynnik w postaci jednoczesnej obecności w jednym miejscu osób chcących poddać się badaniu diagnostycznemu oraz innych osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceutycznych apteki ogólnodostępnej, względnie poddających się szczepieniom. Ponadto komora przyjęć jest pomieszczeniem, które nie jest w stałym użyciu, jest efektywnie wykorzystywana kilkukrotnie w ciągu dnia. Poza tymi sytuacjami, przeprowadzanie badań diagnostycznych w omawianym pomieszczeniu powinno pozwolić na względnie niezakłóconą pracę apteki jako pewnej całości – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję