• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Ważna informacja o bezpieczeństwie walproinianów zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu bezpieczeństwa do fachowych pracowników ochrony zdrowia „Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia stosowania; wprowadzenie programu zapobiegania ciąży”, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w listopadzie 2018 r. oraz realizując dodatkowe środki minimalizacji ryzyka dla tych produktów, przekazujemy w załączeniu materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów:

  1. „Przewodnik dla Fachowych Pracowników Opieki Zdrowotnej” (kliknij i pobierz);
  2. „Poradnik dla Pacjentki”
    – przeznaczony do przekazywania pacjentkom, którym zalecono stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian (kliknij i pobierz);
  3. „Karta Pacjentki”
    – przeznaczona do przekazywania pacjentkom, którym zalecono stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian (kliknij i pobierz);
  4. „Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem” (kliknij i pobierz).
Powyższe materiały dostępne są na stronach internetowych www.walproiniany.pl, www.sanofi.pl jak również na qr.walproinianija.pl

Firma Sanofi nadal może w dowolnym momencie dostarczyć drukowane kopie powyższych materiałów edukacyjnych na Państwa życzenie.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego walproinian i podczas leczenia należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Przekazanie niniejszej informacji zostało uzgodnione z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Z poważaniem,

Kaja Pol
Cardiovascular & Established Products Medical Lead
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

PL.EDU.VAL.21.08.01

Niniejsza informacja została wysłana na adresy e-mailowe, której administratorem jest IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o. (poprzednio IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o.). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219) oraz europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przysługuje Pani/Panu w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia, jak również zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Adres: IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o. nie odpowiada za treść i formę zamieszczanych reklam.

 

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję