Aktualności

28 V 2021

Walne Zgromadzenie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Oddział w Olsztynie

 

              zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które odbędzie się 17.06.2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy u./ Żołnierskiej 18 a.

 

 

Porządek spotkania

 

 

 1. Otwarcie części sprawozdawczo-wyborczej zebrania – termin pierwszy godz. 15:00, termin drugi godz. 15:15.
 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Wybór sekretarza zebrania.
 6. Sprawozdanie z działalności sekcji w kadencji  28.05.2017 r. -17.06.2021 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi minionej kadencji.
 9. Wybór sposobu głosowania i ewentualny wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór Prezesa Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 11. Wybór członków Zarządu.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Delegatów

      Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego .

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.
 2. Zamknięcie zebrania. 

 

                                                              Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

                                                                                    Oddziału w Olsztynie

                                                                         mgr farm. Małgorzata Lotkowska

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.