• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

W SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA O USTAWIE REFUNDACYJNEJ – informacja biura prasowego NIA

W SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA O USTAWIE REFUNDACYJNEJ – informacja biura prasowego NIA

Aktualności, 15 marca 2012

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP 14 marca 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc przedstawił informację ministra zdrowia na temat wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także opublikowanej 27 lutego 2012 r. listy leków refundowanych. Obrady komisji prowadził jej przewodniczący Bolesław Piecha. Samorząd aptekarski reprezentowali: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Michał Pietrzykowski.

Sekretarz stanu wskazał, że w związku z wejściem w życie ustawy o refundacji leków pojawiły się problemy interpretacyjne, zgłaszane między innymi przez środowisko aptekarskie. Dotyczyły one między innymi art. 9 i art. 44 ustawy o refundacji leków. Problemy te postanowiono rozwiązać, przedstawiając interpretację przepisów w komunikatach ministra zdrowia. 16 stycznia 2012 r. opublikowano komunikat, w którym wyjaśniono, w jakich sytuacjach farmaceuta może wydać pacjentowi tańszy odpowiednik leku refundowanego, uwzględniając intencję ustawodawcy. Ponadto w związku z art. 9 ustawy refundacyjnej, który reguluje kwestie zakupu produktów refundowanych przez świadczeniobiorców, pojawiły się wątpliwości co do stosowanych cen zakupu tych produktów przez szpitale. Minister zdrowia w komunikatach z 9 stycznia 2012 r. i 24 lutego 2012 r. wskazał, że w wypadku zakupu produktów refundowanych przez świadczeniodawców urzędowa cena zbytu i urzędowa marża hurtowa mają charakter ceny i marży maksymalnej, a nie sztywnej, co oznacza, iż mogą być niższe. Wytwórca sprzedający leki do hurtowni, które następnie mają trafić do świadczeniodawcy, może zaproponować cenę poniżej poziomu ceny urzędowej.

W dyskusji zabrał głos prezes NRA Grzegorz Kucharewicz, który poruszył między innymi problemy związane z interpretacją art. 9 ustawy refundacyjnej i zakupem leków do aptek szpitalnych. Ponadto prezes NRA powiedział, że do Naczelnej Izby Aptekarskiej napływa coraz więcej informacji o łamaniu zarówno przepisów zakazujących reklamy aptek i ich działalności, jak i zabraniających stosowania zachęt odnoszących się do produktów refundowanych. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2012 r., kiedy weszła w życie ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Tymczasem przeciwnicy tych regulacji nie ustają w wynajdywaniu furtek i szczelin w obowiązującym prawie, by wykorzystując bezczynność państwa i słabość jego instytucji, przywracać stare, zazwyczaj tylko trochę zmodyfikowane mechanizmy marketingowe. Znów pojawiły się programy lojalnościowe i gazetki reklamowe z adresami określonych aptek. Sekretarz stanu Jakub Szulc, odnosząc się do tego wystąpienia, zapowiedział zdecydowane działania wobec łamiących przepisy obowiązującego prawa. (ej)

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
Eugeniusz Jarosik

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję