Aktualności

26 VI 2020

Termin na zgłoszenie danych do CRBR

Termin na zgłoszenie danych do CRBR minie już 13 lipca 2020 roku.

Już 13 lipca 2020 r. upłynie termin na zgłoszenie informacji o
beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (CRBR) - przypomina Ministerstwo Finansów. Obowiązek
zgłoszenia danych dotyczy bezpośrednio spółek, które wpisano do
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie regulacji o
CRBR, czyli przed 13 października 2019 r.

Termin 13 lipca 2020 r. odnosi się do spółek wpisanych do KRS przed
13 października 2019 r. Okres dostosowania się do nowego wymogu wynosi
więc w tym przypadku 9 miesięcy, a pierwotnie miało to być 6
miesięcy (przedłużenie zostało zatwierdzone w związku z pandemią
koronawirusa).

„Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r.,
mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7
dni od dnia wpisu do KRS" - wskazuje w oficjalnym komunikacie
Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane do CRBR zgłaszać i
aktualizować powinny: - spółki jawne; - spółki komandytowe; -
spółki komandytowo-akcyjne; - spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością; - spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca
2021 r.); - spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w
rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Jak podkreśla resort finansów, zgłoszenia do CRBR są bezpłatne i
należy dokonywać ich drogą elektroniczną.

Zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można
dokonywać https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.