Aktualności

18 IX 2019

Skrócenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych za sierpień 2019 r.

Pismo URPL oraz zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu za sierpień 2019 r.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.