Aktualności

09 X 2019

Skrócenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, wrzesień 2019

1. Pismo przewodnie

2. Lista skróceń

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.