• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – ZMIANA – PILNE

Uprzejmie informuję, że 16 kwietnia 2021 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97).

Nowelizuje ona zapis w ustawie o izbach aptekarskich dotyczący sytuacji, w której farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu może być skreślony z rejestru farmaceutów.

Art. 82. Zmienia brzmienie art. 8 f ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który określa, kiedy można skreślić farmaceutów z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Aptekarską. Taki przypadek następuje wskutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące. (art. 8f ust.1 pkt. 5).

Art. 25. Ustawy o zawodzie farmaceuty uzależnia wykonywanie zawodu od wpisu do rejestru farmaceutów, który prowadzi Okręgowa Rada Aptekarska (Art. 25.Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.)

W związku z powyższym proszę o sprawdzenie, czy nie zalegacie Państwo z płatnościami,
a jeżeli ma to miejsce – uregulowanie zadłużenia nie później niż do dnia wejścia w życie ustawy, tj.16.04.2021.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie podjęciem przez Okręgową Radę Aptekarską w Olsztynie uchwały o skreśleniu z rejestru farmaceutów, a co za tym idzie niemożnością wykonywania zawodu, tj. realizacji recept w aptekach, sprawowania funkcji kierownika apteki lub osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, podpisywanie zestawień refundacyjnych, wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Informacje na temat zaległości można uzyskać w naszym biurze drogą telefoniczną 89 534 06 81 lub wysyłając zapytanie na adres:  oiaols@ol.onet.pl oraz olsztyn@oia.org.pl.

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję