Aktualności

07 I 2021

Rozporządzenie w sprawie recept – Z KOMENTARZEM

Szanowni Państwo,

nowe rozporządzenie w sprawie recept jest efektem delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w związku z wprowadzeniem do systemu prawnego elektronicznej recepty transgranicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w §20.

Zgodnie z §19 poniższego brzmienia rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2021 roku recepty mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach, ale wystawiane już zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia.

Komentarz wskazujący zmiany, w stosunku do rozporządzenia dotychczasowego, oznaczono kolorem czerwonym w poniższym dokumencie:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.