• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

publikacja PTF – Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

Warszawa, 2012.03.09

„Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne informuje, że ukazał się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 31 stycznia 2012 r. Publikacja ta jest kolejnym wydaniem zgodnym z załącznikiem do Obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 8 marca 2012 r. i zawiera dane zgodne z wpisami do rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz obejmuje 10564 pozycje opisujące dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty lecznicze (tom II i III)

Wykaz zawiera również 1669 pozycji opisujących produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską w drodze europejskiej procedury centralnej (tom I) oraz 1570 pozycji produktów leczniczych ludzkich dopuszczonych do obrotu na terytorium RP w procedurze importu równoległego (tom I).

Dla ułatwienia korzystania z „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych”

w III tomie publikacji zamieszczono zbiorczy „Skorowidz produktów leczniczych według substancji czynnych i preparatów złożonych”. Skorowidz ten obejmuje produkty lecznicze ludzkie, tzw. narodowe, tzw. centralne oraz dopuszczone do obrotu w procedurze importu równoległego. Został on sporządzony w układzie nazw międzynarodowych substancji czynnych w wersji łacińskiej. Wszystkie wymienione w skorowidzach pozycje mają odnośniki do kolejnej liczby porządkowej z kolumny „L.p.” wykazu z tym ze produkty lecznicze ludzkie tzw. centralne w nawiasie mają dodatkowo oznaczenie cyfrą rzymską (I), a produkty dopuszczone do obrotu w procedurze importu równoległego – cyfrą rzymską (II)

W publikacji zamieszczono również indeks podmiotów odpowiedzialnych i ich wyrobów (w układzie alfabetycznym). W indeksie podano podmiot odpowiedzialny, nazwę handlową produktu leczniczego oraz jego postać, a w nawiasie wytwórcę lub wytwórców danego produktu leczniczego.

W związku z koniecznością zamieszczania w Urzędowym Wykazie od 2012 roku kodów EAN zmienił się układ kolumn. Wykaz opracowano w postaci 7-kolumnowej tabeli.

Obecna publikacja zastępuje wydany uprzednio „Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu na 31 stycznia 2011 r. oraz suplement I, który obejmował uzupełnienia i zmiany wprowadzone do Rejestru w okresie od 1 lutego 2011 r. do 31 lipca 2011 r.

Wszyscy, którzy zakupią „Urzędowy Wykaz”, będą mogli ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (www.ptfarm.pl) ściągnąć plik z aktualizacją programu, zawierający identyczne dane jak w publikacji książkowej.

Zamówienia prosimy składać na adres: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, ul. Długa 16, 00-238 Warszawa bądź mailem zamowienia@ptfarm.pl lub wypełniając formularz zamówienia, który znajduje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego www.ptfarm.pl/?pid=5&docid=601.

Cena tomu I, II i III zawierająca 5% VAT – 260,40 zł”

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję