Aktualności

20 VII 2018

Obowiązek rejestracji w BDO

Dnia 24 lipca 2018 roku upływa termin uzyskania wpisu do rejestru BDO, czyli do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (www.bdo.mos.gov.pl).

Obowiązek rejestracji dotyczy każdego wytwórcy odpadów, który wytwarza odpady medyczne i weterynaryjne, pomimo, iż wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru BDO (podmioty- m.in. apteki, lekarze, przychodnie, szpitale oraz inne podmioty wprowadzające odpady na rynek)- wypełniają tylko Dział I wraz

z oświadczeniem należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek o wpis do rejestru nie podlega opłacie.

Urząd w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek i przesyła zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i utworzeniu indywidualnego konta w bazie danych wraz z hasłem dostępu do portalu. Po otrzymaniu hasła należy zalogować się do portalu w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie hasło wygaśnie.

Nadany numer rejestracyjny powinien być umieszczany na dokumentach związanych z gospodarką odpadami np. na karcie ewidencji i przekazania odpadów.

Wszelkie informacje i formularze dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

 

https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

  

Należy pobrać wzór oświadczenia oraz formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny - tylko dla Wytwórców Odpadów.

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.