Aktualności

15 V 2020

NFZ o zdrowiu - astma

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował kolejny, ważny z punktu widzenia całego systemu ochrony zdrowia raport. Przedstawiona analiza dotyczy skali astmy oraz wydatków przeznaczanych na jej leczenie w Polsce.

Z danych NFZ wynika, że na astmę w 2019 r. cierpiało w Polsce 2,2 mln osób, a choroba najczęściej dotyka dzieci w wieku 6-10 lat. Astma była przyczyną koniecznej specjalistycznej opieki w ambulatoriach (1,7 mln świadczeń), przychodniach (1,2 mln świadczeń) i szpitalach (36,2 tys. udzielonych świadczeń). Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na które powołuje się raport, wskaźnik liczby możliwych do uniknięcia hospitalizacji z powodu astmy był naszym kraju jednym z najwyższych w Europie i wygenerował wydatek rzędu 75 mln zł. Z raportu wynika również, że w 2019 r. NFZ przeznaczył na refundację kosztów astmy 257 mln zł.

– Włączenie farmaceutów w proces optymalizacji farmakoterapii nie tylko poprawiłoby komfort życia pacjentów czy zmniejszyło wskaźnik liczby możliwych do uniknięcia hospitalizacji, której przyczyną jest astma, lecz również ograniczyłoby ponoszone przez państwo wydatki. Zarówno skala problemu tej choroby w Polsce, jak i koszty jakie generuje jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty – mówi Elżbieta Piotrowska Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.