Aktualności

23 II 2018

Komunikat z SZOI

W zawiązku z faktem wymiany przez Okręgowe Izby Aptekarskie numerów praw wykonywania zawodu magistrom farmacji, których numery zapisane były dotychczas w notacji rzymskiej na notację arabską, Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie zwraca się z prośbą o sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search) aktualnego numeru prawa wykonywania zawodu farmaceuty i zaktualizowanie tych danych w portalu SZOI, a w przypadku kierowników aptek dokonanie stosownej zmiany na portalu SZOI w trybie pilnym, nie później niż do dnia 1 marca
2018 r. Koniecznym jest również uzyskanie stosownego wpisu w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w dokumencie potwierdzającym prawo wykonywania zawodu, a następnie dostarczenie kserokopii zaktualizowanego wpisu do tutejszego Oddziału najpóźniej do dnia 31 marca 2018r.
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Borowiecka-Pater, tel. 89-678-75-22

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.