• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Informacja ze spotkania farmaceutów z przedstawicielami NFZ O/Olsztyn – cz. III

33.       Jeżeli lekarz nie wpisze przy lekach odpłatności, czy farmaceuta musi je uzupełnić?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret pierwszy osoba wydająca lek zamieszcza na rewersie recepty adnotację i swój podpis w przypadku, gdy wydawany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny występuje w jednej odpłatności.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h – nie musi.

 

34.       Czy data wystawienia recepty może być wypisana cyframi rzymskimi?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

 

35.       Czy pielęgniarka może wpisać dane pacjenta na recepcie?

ODPOWIEDŹ:

SKA WM OW NFZ nigdy nie kwestionowała recept z tego powodu.

 

36.       Czy na recepcie mogą być różne długopisy, różne charaktery pisma?

ODPOWIEDŹ:

W sytuacji, gdy różne długopisy i charaktery pisma dotyczą wypisanych leków to recepty są kwestionowane, o ile nie ma przy każdej zmianie/poprawce pieczątki i parafy lekarza wystawiającego daną receptę.

Jeżeli na recepcie dane pacjenta są wypisane jednym długopisem, a pozostałe dane innym długopisem to nie jest to przyczyna kwestionowania recept.

 

37.       Czy ważne są jeszcze recepty z KUM?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

38.       Jeżeli jest wypisany lek w dawce wyższej, np. Amlozek 10 mg, to czy można wydać 2 op. w niższej dawce czyli Amlozek 5 mg?

ODPOWIEDŹ:

Tak, o ile refundacja nie będzie wyższa.

 

39.       Jak należy postąpić jeżeli lekarz na recepcie wypisał Furagin bez zaznaczania firmy i odpłatności?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli recepta spełnia wymogi do refundacji, a pacjent jest ubezpieczony, to w pierwszej kolejności są leki z wykazu leków refundowanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 6 ust. 1 pkt 1

 

40.       Jeżeli lekarz wystawia recepty z datą odroczenia („data realizacji od”) jakie ilości leku może przepisać?

ODPOWIEDŹ:

Na każdą receptę można wydać lek na 30 dni stosowania.

 

41.       Czy dopuszczalna jest naklejka z danymi pacjenta w polu świadczeniodawcy?

ODPOWIEDŹ:

Tak, ale musi być trwale naklejona.

 

42.    Czy technik farmaceutyczny na stażu może posiadać własne hasło?

ODPOWIEDŹ:

To nie leży w kompetencjach NFZ.

 

43.    Czy recepta wystawiona z podwójną datą, pierwsza w postaci pieczątki, druga data wypisana ręcznie jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ:

Przy dacie wpisanej ręcznie powinien być podpis i pieczątka lekarza.

 

44.    Czy recepty z błędami literowymi w nazwach leków refundowanych będą kwestionowane przez NFZ?

ODPOWIEDŹ:

Widniejące na receptach literówki w nazwach leków, o ile nie budzą wątpliwości co do intencji ordynującego lek, nie są kwestionowane.

 

45.    Jak wydać cipronex (chemioterapeutyk) wypisany 14 tabl. dawkowanie 7 dni 2×1 tabl. (cipronex 1 op. x 10 tabl.)?

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na specyfikę działania tej grupy leków, jeśli zostaną wydane 2 op. nie zostaną zakwestionowane.

 

46.    Czy w sytuacji gdy na recepcie w polu płatnik jest wpisane „X”, farmaceuta po sprawdzeniu stosownych dokumentów może poprawić na „14”?

ODPOWIEDŹ:

Tak na rewersie należy umieścić adnotację o rodzaju i dacie dokumentu, na podstawie którego dokonano zmiany.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich brak możliwości poprawiania kodu płatnika przez osobę wydającą lek.

 

47.    Czy dzielimy opakowanie leku Transtec?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 19 –TAK.

 

48.    Czy maść z vit. A jest refundowana?

ODPOWIEDŹ:

W myśl art. 85 ust. 1 pkt3  Ustawy o refundacji  nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, w którym vit. A w postaci płynnej jest zawarta, czyli maść podlega refundacji.

 

49.    Ile wynosi termin ważności recepty na lek recepturowy?

ODPOWIEDŹ:

30 dni, jeśli zawiera antybiotyk to 7 dni.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 17 ust. 2 termin ważności recepty wynosi 7 dni, jeśli zawiera antybiotyk  do stosowania wewnętrznego
 i parenteralnego.

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję