• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Informacja ze spotkania farmaceutów z przedstawicielami NFZ O/Olsztyn – cz. II

Numer recepty

 

21   Numery recept posiadają 20 cyfr. Zgodnie z rozporządzeniem powinny posiadać 22. Kiedy nastąpi zmiana numeracji? Czy ma to znaczenie dla realizującego recepty?

 

ODPOWIEDŹ:

Odnośnie istniejących druków recept, na chwilę obecną:

–  najbardziej prawidłowa jest opcja – stary wzór – 20 cyfr numeru recepty

– mniej prawidłowa opcja – stary wzór – 22 cyfry numeru recepty (0014….)

– najmniej prawidłowa opcja – nowy wzór – stary numer recepty

INF. DODATKOWA

 od 27.02.2012 r. NFZ wydaje nowe numery recept zaczynające się (01…)

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 31
 ust. 3 i 4.

 

Pole Data wystawienia i Data realizacji

 

22.       Jeśli lekarz wystawił 31 grudnia trzy recepty dla jednego pacjenta na następujące po sobie miesięczne kuracje to wszystkie trzy recepty mogą być zrealizowane w 2012 roku ze zniżką zgodnie z nowymi zasadami?

ODPOWIEDŹ:

Tak, można zrealizować je zgodnie z nowymi zasadami. Lek oczywiście musi się znajdować
w obecnym wykazie leków refundowanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 30 ust. 1.

 

Rewers recepty

 

23.       Jeśli farmaceuta dokonał kilku poprawek zgodnych z rozporządzeniem
w sprawie recept lekarskich i dokonał kilku adnotacji na rewersie recepty to czy każdą z nich musi podpisać?

ODPOWIEDŹ:

Wystarczy jeden podpis.

 

Pytania z Sali.

24.       Czy dane pacjenta: wiek, PESEL może być wpisany w polu np. świadczeniodawca lub polu przeznaczonym na wypisanie leków?

ODPOWIEDŹ:

Nigdy nie były kwestionowane recepty, które posiadały wymagane dane umieszczone poza polem do tego przeznaczonym.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 15 ust. 1

 

25.       Czy można zrealizować receptę, na której nie ma numeru telefonu w pieczątce świadczeniodawcy, a jest w pieczątce osobistej lekarza?

ODPOWIEDŹ:

Takie  recepty nigdy nie były kwestionowane.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 15 ust. 1

 

 

26.       Jeśli na recepcie lekarz wypisał odpłatność umieścił w polu Ch. przewlekłe, to czy taka recepta jest prawidłowa i lek może być wydany z tą odpłatnością?

ODPOWIEDŹ:

W przypadku wypisania na tak wystawionej recepcie jednego leku – można zastosować wskazaną zniżkę. W przypadku wypisania kilku leków recepta jest nieprawidłowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h

 

27.       Czy przy oznaczonej 100% odpłatności w lekach refundowanych dla pacjenta ubezpieczonego apteka może zastosować zniżkę?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Powyższy lek należy wydać z odpłatnością 100%.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h

 

28.       Czy przy błędnie oznaczonej odpłatności przez lekarza, można wydać lek za zniżką?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z §15, ust.1, punkt 1 literą h Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie recept lekarskich z dnia 23.12.2011 r. :

– w przypadku jednej odpłatności – osoba wydająca stosuje odpłatność wskazaną
w wykazie leków refundowanych, zamieszczając na rewersie recepty adnotację i swój podpis.

– w przypadku kilku odpłatności – osoba wydająca wydaje lek za najwyższą odpłatnością określoną w tym wykazie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h

 

29.       Jak należy zrealizować receptę, na której lekarz pacjentowi z uprawnieniami (IB,ZK,IW) zaznaczył odpłatność R, 30%, 50%, 100%?

ODPOWIEDŹ:

W Rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich MZ nie określił sposobu pisania odpłatności dla pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami. Traktujemy je jako nadrzędne i realizujemy zgodnie z przysługującymi uprawnieniami

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret trzeci.

 

 

30.    Czy na recepcie „ZK” mogą być wypisane też leki, których nie dotyczą dodatkowe zniżki wynikające z tych uprawnień (np. Oxodil, Siofor, Metformax)?

ODPOWIEDŹ:

Mogą być wypisane. Leki należy wydać zgodnie z należnymi im odpłatnościami.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret trzeci.

 

31.    Czy w wyjątkowej sytuacji na dyżurze Apteka może wydać odpowiednik antybiotyku ze zniżką?

ODPOWIEDŹ:

Tak, stosując zasadę, że cena odpowiednika jest niższa od ceny leku wypisanego, a w każdym innym przypadku z odpłatnością 100%.

 

32.    Jakie dane podmiotu drukującego powinny być na recepcie?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 2 ust. 4 Rozp. MZ z dnia 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich dane podmiotu drukującego obejmują: nazwę, adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, jeżeli nadano) lub REGON lub „wydruk własny”.

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję