Aktualności

02 I 2020

Nowy ryczałt na lek recepturowy

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i wynosi 13 zł (2600 zł x 0.50% = 13 zł)

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
- Dz.U.2019.784 ze zmianami - Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7.

"Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku."

- Dz.U.2019.1778 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1778/1
- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w 2020 roku 2600 zł,
- minimalna stawka godzinowa wynosi w 2020 roku 17 zł.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.