Procedury

Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Farmaceuta ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania farmaceuty musi dostarczyć do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie następujące dokumenty:

  1. odpis dyplomu z ocenami (lub zaświadczenie z uczelni)
  2. 2 zdjęcia paszportowe
  3. zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy)
  4. zaświadczenie od pracodawcy
  5. ksero dowodu osobistego
  6. wypełnienie ankiety (do pobrania ze strony internetowej zakładka INNE – DRUKI DO POBRANIA)
  7. prośba o przyznanie  PWZ (do pobrania ze strony internetowej zakładka INNE – DRUKI DO POBRANIA)
  8. prośba o i wpis na listę członków OIA w Olsztynie (do pobrania ze strony internetowej zakładka INNE – DRUKI DO POBRANIA)
  9. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  10. oświadczenie farmaceuty

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.