Aktualności

26 XI 2019

XXVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

W dniu 23 listopada b.r. odbył się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

Zjazd otworzył Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman Grzechnik.

W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji państwowych oraz zaprzyjaźnionych samorządów; dokonano wręczenia medalu Mecenasa Samorządu Aptekarskiego oraz odbyło się uroczyste ślubowanie magistrów farmacji, którzy otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

W dalszej części Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Aptekarskiej: Okręgowej Rady Aptekarskiej w tym Skarbnika, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań.


W wyniku głosowań wybrano nowe władze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.


Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej została mgr farm. Magdalena Stankiewicz.


Wybrano również Okręgową Radę Aptekarską, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Okręgowy Sąd Aptekarski, Okręgową Komisję Rewizyjną, a także 7 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy, który odbędzie się w styczniu 2020 roku w Warszawie.

 

 

 

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.