Aktualności

27 V 2019

Nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 816)

Tytuł: Nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 816)
Autor: Ewa Kłoda

30 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 816) rozporządzenie zawierające szczegóły dotyczące obowiązków stosowania kas fiskalnych on-line (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/816/1).

 

Tylko niektórzy podatnicy są objęci obowiązkiem wymiany kas fiskalnych aktualnie używanych na kasy on-line w podanych w rozporządzeniu terminach:
- branża samochodowa, paliwowa do 1.01.2020 r.,
- gastronomia, sprzedaż węgla do 1.07.2020 r.,
- usługi medyczne, kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze do 1.01.2021 r.

Przedsiębiorcy prowadzący apteki mogą w dalszym ciągu używać do prowadzenia ewidencji kasy starego typu tj. kasy z kopią papierową lub elektronicznym zapisem kopii. Kasy te jednak nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu, co będzie skutkowało powstaniem obowiązku zakupu nowej kasy. Ponieważ ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019 r., a dla kas z kopią elektroniczną do 31 grudnia 2022 r., po tych terminach będzie można zakupić tylko kasę on-line .

Rozporządzeniem wprowadzono możliwość używania kas on-line na podstawie umowy najmu lub leasingu.

Ponadto rozporządzenie zobowiązuje podatnika do zapoznania osób obsługujących w jego firmie kasy fiskalne z informacją o zasadach ewidencji, obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy i wystawiania paragonów fiskalnych, a także o skutkach ich nieprzestrzegania.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

Należy zapoznać pracownika z ww. zasadami i przekazać do podpisu oświadczenie, zgodnie z instrukcją umieszczoną w stopce załącznika w terminie do 31 maja 2019 r.

 

Link do niniejszej informacji w serwisie Śląskiej Izby Aptekarskiej:
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7922

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.