Aktualności

05 I 2018

Konferencja Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego "Zasady Etyki"

W dniu 06.12.2017r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej odbyła się Konferencja Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która dotyczyła zasad etyki zawodów zaufania publicznego w XXI w.

Deklaracja powołania wyżej wymienionego forum została podpisana 26.10.2016r. w Olsztynie przez trzynastu sygnatariuszy. Do zadań forum należy w szczególności: wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk, konsultacje w przedmiocie działalności samorządowej oraz integracja środowisk zawodowych.

Konferencję otworzyli Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie rpr. Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. Marek Zabłocki. Konferencja składała się z trzech paneli prowadzonych w formie żywej dyskusji.

Pierwszy panel dotyczący potrzeby stosowania zasad etyki przez zawody zaufania publicznego moderował mgr farm. Paweł Martyniuk skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. W drugim panelu dyskutowano na temat wspólnych zasad etycznych zawodów zaufania publicznego a moderatorem dyskusji był rpr. Michał Korwek wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Adwokat dr Michał Hejbudzki przedstawił podstawowe zagadnienia dotyczące prawnych aspektów tajemnicy adwokackiej i obrończej. W trzecim panelu uczestnicy omawiali konsekwencje naruszenia zasad etyki zawodowej. W formie prelegentów wystąpili: Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Anna Wiejek oraz r. pr. Krzysztof Górecki Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Konferencja była bardzo ciekawa a uczestnicy chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie obowiązujących kodeksów etyki, przestrzegania zasad etycznych i konsekwencji ich łamania. Zakończyła się apelem sygnatariuszy forum do Posłów i Senatorów aby podczas zmieniania lub tworzenia aktów prawnych brali pod uwagę zasady etyki obowiązujące zawody zaufania publicznego.

mgr. farm. Paweł Martyniuk

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.