Aktualności

13 II 2015

KLUB ŻEGLARSKI „APTEKARZ”

Szanowna/y Pani/Panie,

jako Prezes stowarzyszenia KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, chciałbym poinformować, iż w dniu 27 listopada 2014r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ponadto odbyło się już pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym zostały podjęte następujące uchwały:
- uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2015r.;
- uchwała w sprawie założenia i prowadzenia konta bankowego w Banku Pekao S.A. O/ Olsztyn;
- uchwała w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie ustalenia logo Stowarzyszenia i wzoru legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie powołania Pani Mileny Bartnickiej do prowadzenia spraw prawno - rachunkowych Stowarzyszenia.

W związku z tym, serdecznie zapraszam do czynnego wspierania rozwoju żeglarstwa na terenie Warmii i Mazur i propagowania walorów żeglarstwa - w szczególności wśród farmaceutów, ich rodzin, jak i znajomych. W załączeniu znajduje się statut KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, w którym przedstawione są jego cele, zadania i działania.
Jeśli wyraża Pani/Pan chęć czynnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia i wspierania tej inicjatywy, w załączeniu znajduje się deklaracja członkowstwa, którą należy uzupełnić i przesłać na adres e-mail oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@oia.org.pl.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że składka członkowska za 1 miesiąc wynosi 10 zł i podlega opłaceniu do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto bankowe Stowarzyszenia o nr: 63 1240 5598 1111 0010 6128 7289. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia uiszczają składkę w momencie złożenia deklaracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 89 534 06 81 lub o kontakt na ww. adresy e-mail.

Z poważaniem
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
Prezes KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”

STATUT KLUBU ZEGLARSKIEGO >>>pobierz<<<
Deklaracja członkowska stowarzyszenie >>>pobierz<<<

Strona Internetowa Klubu: www.kzaptekarz.pl

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.