Aktualności

31 I 2018

Drogie koleżanki i koledzy oraz Wszyscy, którzy mają otwarte serca!

Mam 38 lat. Mieszkam wraz z żoną i 14- letnim synem w Przemyślu. Od 14 lat walczę ze schorzeniem neurologicznym, które w 2007 roku zostało zakwalifikowane jako stwardnienie rozsiane – postać wtórnie postępująca. Obecnie choroba postępuje bardzo szybko; jej następstwem jest całkowity niedowład kończyn dolnych – poruszam się na wózku inwalidzkim. Aktualnie walczę o zachowanie władzy i sprawności w kończynach górnych. Z uwagi na postać wtórnie postępującą nie przysługuje mi żadne leczenie refundowane przez NFZ. Pozostaje mi wyłącznie rehabilitacja, której refundacja ze strony NFZ jest również znikoma. Oprócz rehabilitacji niezbędny jest także sprzęt ortopedyczny, pomocniczy i materiały medyczne.

Niestety choroba ograniczyła mi jednocześnie możliwość wykonywania mojego zawodu farmaceuty, gdyż mgr farmacji na wózku nie wpisuje się w ramy pracownika apteki. Renta, którą otrzymuję, a także specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, który pobiera żona z tytułu opieki nade mną, nie wystarcza na wdrożenie jakiejkolwiek dodatkowej rehabilitacji, która jest jedyną nadzieją na opóźnienie postępującej niepełnosprawności. Ponieważ mam świadomość, że w moim przypadku jest to choroba nieuleczalna, chciałbym odsunąć jak najdalej w czasie perspektywę bycia osobą leżącą i całkowicie zależną od osób drugich.

Bardzo dziękuje wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2016 i Tym, którzy wpłacili darowiznę na moje subkonto w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego.

Wsparcie takie jest dla mnie ogromną pomocą w walce z chorobą. Zwracam się również z gorącą prośbą o wsparcie rozliczając podatek za 2017 r.

Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w postaci przekazania 1 % podatku dochodowego na (OOP) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o numerze KRS 0000083356. W informacjach uzupełniających należy wpisać Mam szansę: Grzegorz Borowiec.

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6 % dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na rzecz Programu Leczenia i Rehabilitacji w ramach PTSR, które posiada miano organizacji pożytku publicznego. Wpłaty można dokonać na Subkonto w ramach Programu Leczenia i Rehabilitacji na rachunek.

Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z O..O.) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt. 1ustawy o podatku od osób prawnych).

81 1440 1390 0000 0000 1569 1646 w Nordea Bank
w tytule przelewu należy wpisać PLiR Grzegorz Borowiec

Za każdą pomoc finansową będę ogromnie wdzięczny.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.