Aktualności

03 IV 2020

Debata ekspertów Arechin

Weź udział w debacie: www.idz.do/debata5_arechin

Informacja o leku: www.idz.do/info_arechin5

03 IV 2020

Instrukcja dla farmaceutów, jak uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-recept farmaceutycznych.

CSIOZ przygotował instrukcję dla farmaceutów, jak uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-recept farmaceutycznych.

Farmaceuta ma możliwość wystawiania recept farmaceutycznych w postaci elektronicznej. Proces ten odbywa się w systemie aptecznym. Do podpisania e-recepty należy użyć podpisu elektronicznego: certyfikatu ZUS, profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Co jest potrzebne, aby wygenerować certyfikat ZUS i jak farmaceuta może uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-recept farmaceutycznych?

Instrukcja CSIOZ w załączniku.

03 IV 2020

Najważniejsze zmiany ustawy o COVID-19 dla aptek

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany:

- art 92: "W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej" (każdy farmaceuta z PWZ, a nie wyłącznie spełniający wymagania dla kierownika)

- możliwość wystawiania recept farmaceutycznych dla siebie i dla członków rodziny (małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro familiae”) - również refundowanych

-  możliwość wypisywania recepty farmaceutycznej dla pacjentów w przypadku stanu zagrożenia zdrowia (a nie życia jak do tej pory) z odpłatnością 100%

- likwidacji ulega możliwość wystawienia odpisu recepty papierowej.

Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, m.in:

od 1 kwietnia

- w aptece mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno stanowisko kasowe (nie musi być ono czynne, chodzi o powierzchnię i możliwość zapewnienia dystansu 2m)
- w godzinach 10:00 - 12:00 w aptece przebywać mogą wyłącznie pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż.
- wszyscy pacjenci w aptece mają nosić rękawiczki jednorazowe

od 2 kwietnia

- obowiązek dostarczania pacjentom aptek rękawiczek LUB płynu dezynfekcyjnego 
- obowiązek dezynfekowania stanowiska obsługi po każdym pacjencie
- pracownikom należy zapewnić rękawiczki jednorazowe LUB środki do dezynfekcji rąk
- odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5m

03 IV 2020

Realizacja zleceń na wyroby medyczne. Jakie zmiany od 1 kwietnia

Centrala NFZ przypomina o zmianach dotyczących wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 kwietnia 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21.

Po 1 kwietnia 2020 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane po 31 marca 2020 r. na starym wzorze zlecenia, mogą być realizowane w ramach ważnych Kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie poza systemem eZWM (do końca okresu ważności)

Honorowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane na starym wzorze. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Przyjmowane będą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane po 31 marca 2020 r na nowym wzorze poza systemem eZWM. W takim przypadku nie będzie konieczna osobista wizyta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Po pozytywnej weryfikacji zlecenia wystawionego poza systemem eZWM (na starym wzorze albo na nowym wzorze) OW NFZ przekaże informację zwrotną o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Nie jest wymagane przesyłanie przez NFZ.

Więcej: https://www.nfz.gov.pl

03 IV 2020

Komunikat NFZ w sprawie kontroli aptek

Z uwagi na stan epidemii koronawirusem, mając na uwadze szczególną rolę personelu medycznego, w tym farmaceutów, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o czasowym zawieszeniu realizacji kontroli, w tym również kontroli aptek - informuje NFZ.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.